Het bestuur van de Hengelose Handbalvereniging Donar nodigt u allen uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die gehouden zal worden op:

Dinsdag 12 april 2016 om 20.00 uur in ons clubgebouw

Uitgenodigd zijn alle leden, ereleden, leden van verdienste en steunende leden.

Afmelden voor deze vergadering bij het secretariaat 074-2434631 of per mail secretariaat@hhvdonar.nl

Namens het bestuur HHV Donar
Heleen ter Brugge
Secretaris